ข่าวประชาสัมพันธ์
เหรียญทองการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ ของ สพม เขต 18 ประจำปี 2560
โรงเรียนอุกทกวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้ดำเนินการพิจารณาเรียบร้อย ดังนี้

เหรียญทอง

1.โรงเรียนพนัสพิทยาคาร                        เหรียญทองชนะเลิศ
2.โรงเรียนวังจันทร์วิทยา                           เหรียญทองชนะเลิศอันดับที่ 1
3.โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์               เหรียญทองชนะเลิศอันดับที่ 2
   -โรงเรียนชลกันยานุกูล
   -โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
   -โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
   -โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมป์
   -โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
   -โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงาม
   -โรงเรียนอุทกวิทยาคม
   -โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
   -โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

เหรียญเงิน

   -โรงเรียนชลบุรี "สุขบถ"
   -โรงเรียนศรีราชาพิทยาคม
   -โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
   -โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
   -โรงเรียนทุ่งเหียงวิทยาคม
   -โรงเรียนห้วยยางศึกษา
   -โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
   -โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
   -โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
   -โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี

โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2560,00:00   อ่าน 195 ครั้ง