ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งโรงเรียนอุทกวิทยาคม การปฎิบัติหน้าที่เวรกลางวัน (อ่าน 227) 08 พ.ย. 60
เหรียญทองการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ ของ สพม เขต 18 ประจำปี 2560 (อ่าน 195) 19 ก.ย. 60