ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา-2563 (อ่าน 143) 17 มี.ค. 63
best practice ห้องเรียนสีขาว โรงเรียนอุทกวิทยาคม (อ่าน 255) 30 ก.ย. 62
ผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 61 (อ่าน 178) 30 ก.ย. 62
ผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 61 องค์ประกอบที่ 1 (อ่าน 186) 30 ก.ย. 62
ผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 61 องค์ประกอบที่ 2 (อ่าน 162) 30 ก.ย. 62
ผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 61 องค์ประกอบที่ 6 (อ่าน 190) 30 ก.ย. 62
ผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 61 องค์ประกอบที่ 7 (อ่าน 146) 30 ก.ย. 62
ผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 61 องค์ประกอบที่ 5 (อ่าน 206) 30 ก.ย. 62
ผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 61 องค์ประกอบที่ 4 (อ่าน 138) 30 ก.ย. 62
ผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 61 องค์ประกอบที่ 3 (อ่าน 141) 30 ก.ย. 62
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ม.ต้น (อ่าน 186) 19 มิ.ย. 62
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ม.ต้น (อ่าน 178) 19 มิ.ย. 62