ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา-2563 (อ่าน 81) 17 มี.ค. 63
best practice ห้องเรียนสีขาว โรงเรียนอุทกวิทยาคม (อ่าน 183) 30 ก.ย. 62
ผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 61 (อ่าน 132) 30 ก.ย. 62
ผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 61 องค์ประกอบที่ 1 (อ่าน 132) 30 ก.ย. 62
ผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 61 องค์ประกอบที่ 2 (อ่าน 116) 30 ก.ย. 62
ผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 61 องค์ประกอบที่ 6 (อ่าน 127) 30 ก.ย. 62
ผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 61 องค์ประกอบที่ 7 (อ่าน 90) 30 ก.ย. 62
ผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 61 องค์ประกอบที่ 5 (อ่าน 144) 30 ก.ย. 62
ผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 61 องค์ประกอบที่ 4 (อ่าน 118) 30 ก.ย. 62
ผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 61 องค์ประกอบที่ 3 (อ่าน 105) 30 ก.ย. 62
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ม.ต้น (อ่าน 157) 19 มิ.ย. 62
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ม.ต้น (อ่าน 151) 19 มิ.ย. 62